• <menu id="6a0ws"></menu>
  <small id="6a0ws"><label id="6a0ws"></label></small>
 • <object id="6a0ws"><label id="6a0ws"></label></object>
 • <menu id="6a0ws"><samp id="6a0ws"></samp></menu>
  每日学英语
  daily-english
  用微信学英语,让英语学习成为一种习惯.可以学到精彩短句、口语,还可以查单词,搜英语资料.

  公共场合打电话,引起路人的爆笑回应

  2019-02-14 09:06:05  每日学英语
  英国大叔Arron Crascall,假装在公共场合打电话,故意让路人听到一些自己的秘密(临时编的),看看路人会有什么反应~


  彩票投注
 • <menu id="6a0ws"></menu>
  <small id="6a0ws"><label id="6a0ws"></label></small>
 • <object id="6a0ws"><label id="6a0ws"></label></object>
 • <menu id="6a0ws"><samp id="6a0ws"></samp></menu>
 • <menu id="6a0ws"></menu>
  <small id="6a0ws"><label id="6a0ws"></label></small>
 • <object id="6a0ws"><label id="6a0ws"></label></object>
 • <menu id="6a0ws"><samp id="6a0ws"></samp></menu>